image

شرکت نفوذ نت کارگروه ساماندهی سامانه اتحادیه


جلسه هيئت مدیره اتحادیه مشاورین املاک شهر یزد در صبح روز پنجشنبه ۲۸ بهمن در محل اتحادیه با حضور اعضا تشکیل شد . در این جلسه تشکیل کارگروه ساماندهی سامانه اتحادیه املاک و ساماندهی مشاورین املاک تصویب شد و اعضای آن مشخص گردیدند .مقرر شد که شرکت نفوذ نت بعنوان مجری این طرح همکاری داشته باشد و این کار گروه مقدمات برپائی همایش آموزشی مشاورین املاک را که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد انجام دهد . در این جلسه مقرر گردید که نامه پیشنهاد افزایش تعرفه خدمات مشاورین املاک تهیه و به اتاق اصناف ارائه گردد همچنین پیشنهاد گردید که در آینده نزدیک به صورت دوره ای ، اعضای هیئت مدیره اتحادیه با حضور در مناطق مختلف شهر ، از نزدیک صحبتها ، مشکلات ، و پیشنهادات اعضای محترم را شنیده و به سوالات یا ابهامات همکاران پاسخ داده شود . در این جلسه در رابطه با معوقات سالیانه اعضا تصمیمات مقتضی گرفته شد . همچنین در زمینه استفاده از فضای مجازی در جهت ارتقا کارکرد اتحادیه تبادل نظر صورت گرفت و در پایان مقرر کردید که در سه شنبه آینده جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون حل اختلاف و هیئت مدیره تشکیل گردد