image

جلسه هیئت مدیره


جلسه هیئت مدیره اتحادیه املاک یزد با حضور اعضا در محل اتحادیه برگزار گردید . در این جلسه آقای یاسینی رئیس اتحادیه ضمن برشمردن بعضی از مسائل مربوط به روند رسیدگی امور اتحادیه ، به شرایط رکود حاکم بر بازار مسکن اشاره کردند. در این جلسه آقای یاسینی در رابطه با طرح ساماندهی مشاورین املاک ضمن تأکید بر اجرای صحیح این طرح اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک این طرح اجرائی گردد. آقای ذوالفقاری گزارشی از برگزاری امتحان فنی را ارائه کرد . آقای آخوند عطار به مسئله قیمت گذاریهای کارشناسان اشاره ای داشت و خواستار هماهنگی بیشتر بین کارشناسان محلی گردید . آقای سجاد بر اطلاع رسانی به جامعه در جهت اجرای طرح ساماندهی تأکید کرد. آقای دشتی نژاد نیز ضمن تاکید بر پیگیری معوقات مشاورین املاک خواستار همکاری همه اعضا جهت پرداخت معوقات شد. آقای منتظری به رکود حاکم بر بازار اشاره و خواستار فعالتر شدن سامانه اتحادیه برای جایگزینی ورقابت با سایت دیوار شد.