image

اخرین مرحله انتخاب پروژه مسکن ملی شهر یزد اعلام شد


به گزارش خبرگزاری موج یزد به نقل از بنا بر اعلام روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد، متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن شهر یزد، که افتتاح حساب شده و واریز وجه اولیه بطور کامل نموده و پیامک انتخاب پروژه دریافت کرده اند، از ساعت ۱۷ روز دوشنبه ۲۰ دی ماه و طی مدت سه روز (روزهای مراجعه متقاضیان در سامانه مشخص است) می توانند با مراجعه به سامانه انتخاب پروژه به نشانی temyazd.ir نسبت به انتخاب پروژه خود اقدام نمایند. لازم به توضیح است: در این مرحله ۱۴۰۰ واحد در مناطق بلوار مدرس (اکرمیه) و آزادشهر ارائه خواهد شد. همچنین این مرحله آخرین مرحله انتخاب پروژه برای متقاضیان واریز وجه نموده در طرح اقدام ملی مسکن خواهد بود. توجه ویژه اینکه، متقاضیانی که در طرح اقدام ملی مسکن تایید نهایی شده و افتتاح حساب نشده اند، به تدریج در طی ماه های آتی افتتاح حساب شده و پروژه تخصیص خواهد یافت.